Tin Tức

Hợp tác chiến lược cùng Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Mirae Asset Prévoir.

Với đa dạng các sản phẩm, đặc biệt với sản phẩm tích lũy có nhiều ưu việt như phí đóng ngắn, bảo vệ dài hạn thì BOM Finance cho rằng việc mở rộng hợp tác này sẽ đem đến cho khách hàng nhiều sản phẩm phù hợp với nhu cầu.