Lễ kí kết hợp tác cùng Hanwha Life

Lễ ký kết hợp tác kinh doanh bảo hiểm giữa công ty Hanwha Life và BOM Finance Service ngày 29/03/2019