Lý Do Chọn Công Ty

Văn hóa 3C – 미인화

Văn hóa 3C – 미인화 : Trở thành con người đẹp!

co len

소 = Cười

co len

사 = Chào

co len

이팅 = Cố lên

Nhân Viên Xuất Sắc

Tuyển Dụng

Vị trí tuyển dụng: Nhân Viên Kinh Doanh

Email nhận hồ sơ ứng tuyển: bomfinanceservice@gmail.com

Cách thức tuyển dụng:

Hồ Sơ

Phỏng Vấn

Trao Đổi Điều Kiện

Đạt