#

BẢO HIỂM XE MÁY TỰ NGUYỆN

Phạm vi bảo hiểm

Bảo hiểm cháy nổ

PTI bồi thường cho Chủ xe những thiệt hại vật chất xe xảy ra do hỏa hoạn, cháy, nổ.

Trong mọi trường hợp, tổng số tiền bồi thường của PTI không vượt quá số tiền bảo hiểm và/hoặc giá trị bảo hiểm đã ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Bảo hiểm mất cắp, mất cướp toàn bộ xe

PTI bồi thường cho Chủ xe những thiệt hại vật chất xe xảy ra do mất  cắp, mất cướp trong các trường hợp sau:

  • Mất cắp tại các điểm trông giữ xe của trường học, bệnh viện, cơ quan   nhà nước và tòa nhà, bãi giữ xe công cộng có giấy phép do cơ quan    nhà nước có thẩm quyền cấp phép đồng thời có phát phiếu giữ xe.
  • Nhà, nơi cư trú bị trộm cướp đột nhập, cạy phá có dấu vết để lại và/hoặc bị tấn công hoặc đe dọa tấn công bằng vũ lực.
  • Bị cướp.

Bảo hiểm do các nguyên nhân khác

PTI bồi thường cho Chủ xe những thiệt hại vật chất xe xảy ra do tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của Chủ xe, Lái xe trong những trường hợp sau đây:

  • Đâm, va, lật, đổ.
  •  Những tai nạn bất khả kháng do thiên nhiên: Bão, lũ lụt, sét đánh, động đất, mưa đá, sụt lở.
  • Vật thể khác tác động lên xe.               
  • Tai nạn do rủi ro bất ngờ khác gây ra    

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

  • PTI nhận bảo hiểm vật chất các loại xe mô tô, xe máy có đăng ký hợp lệ. Trường hợp Người được bảo hiểm tử vong do