#

BẢO HIỂM RỦI RO MỌI TÀI SẢN

Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc mở rộng bảo hiểm mọi rủi ro tài sản

Quyền lợi vượt trội

Là sản phẩm Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc điều kiện các Doang Nghiêp, Cá Nhân, Tổ Chức có cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ phải có trong hoạt động sản xuất.

Theo nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018 quy định về việc tham gia bảo hiểm cháy nổ  đối với các Doang Nghiêp, Cá Nhân, Tổ Chức có cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ. Được quy định tại phụ lục II ban hành theo nghị định số 79/2014/NĐ-CP.

Đối tượng bảo hiểm

Nhà và các tài sản bên trong ngôi nhà nhưng không bao gồm: Tiền (tiền giấy hay tiền kim loại), séc, thư bảo lănh, tín phiếu, tem, tài liệu, bản thảo, sổ sách, giấy tờ các loại, vàng bạc, kim loại quý, đá quý, đồ trang sức, gia bảo, đồ cổ, đồ thờ cúng, bản vẽ hay tài liệu thiết kế, chất nổ, vật sống, vật nuôi, trừ khi những tài sản này được PTI chấp thuận bằng văn bản.

Phạm vi bảo hiểm

 • Cháy nổ

Điều khoản mở rộng

 • Sét đánh trực tiếp;
 • Gây rối, đình công bế xưởng;
 • Những tổn hại gây ra trực tiếp do hành động ác ý;
 • Động đất hoặc núi lửa phun: bao gồm lũ lụt nước biển do hậu quả của động đất hoặc núi lửa phun;
 • Giông bão
 • Lũ lụt,
 • Nước tràn từ các bể và thiết bị chứa nước hoặc đường ống dẫn nước,
 • Đâm va do xe cộ hoặc súc vật.
 • Máy bay và các phương tiện hàng không rơi

SỐ TIỀN BẢO HIỂM

 • là giá trị tài sản tham gia bảo hiểm bao gồm nguyên, nhiên vật liệu, nhà xưởng và các vật kiến trúc. Cơ sở hạ tầng trong doanh nghiệp, máy móc thiết bị, bán thành phẩm và thành phẩm. Chi phí dọn dẹp hiện trường, chi phí thiết kế,…

 

PHÍ BẢO HIỂM

 • Được xác định trên cơ sở các rủi ro tham gia, nghành nghề sản xuất kinh doanh. Mức độ trang thiết bị phòng cháy chữa cháy của CBCNV và công tác bố phòng, canh gác , ca sản xuất,..
Tài Liệu & Biểu Mẫu
Các tài liệu và biểu mẫu cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết.