#

BẢO HIỂM PHÚC AN SINH

DB care là sản phẩm phát triển bởi công ty bảo hiểm hàng đầu của Hàn Quốc DB và PTI Việt nam

Quyền lợi vượt trội

Đối tượng tham gia

Là các công dân Việt Nam, người nước ngoài đang công tác, học tập tại Việt Nam có độ tuổi như sau:

Trường hợp lần đầu tiên tham gia bảo hiểm này hoặc khi tham gia lại sau 01 thời gian gián đoạn:

  • Người đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam, tuổi từ 01 ngày tuổi đến 60 tuổi và mở rộng đến 65 tuổi nếu tham gia liên tục từ 59 tuổi (tuổi được tính theo năm sinh);
  • Người không bị bệnh tâm thần, bệnh phong, bị thương tật vĩnh viễn quá 80%;
  • Người chưa từng mắc bệnh ung thư;
  • Người không đang điều trị nội trú do bệnh/tai nạn.

Trường hợp tham gia tái tục liên tục bảo hiểm này và không có gián đoạn:

  • Người đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam, tuổi từ 01 tuổi đến 65 tuổi nếu tham gia liên tục từ 59 tuổi (tuổi được tính theo năm sinh);
  • Người không bị bệnh tâm thần, bệnh phong, bị thương tật vĩnh viễn quá 80%.

PHẠM VI BẢO HIỂM

  • Chi trả cho Người được bảo hiểm (NĐBH) trong trường hợp tử vong/ thương tật vĩnh viễn/thương tật tạm thời do tai nạn
  • Tử vong do bệnh/thai sản
  • Chi phí y tế điều trị bệnh trong lãnh thổ Việt Nam
  • Chi phí y tế điều trị bệnh trong thời hạn bảo hiểm