#

BẢO HIỂM NGƯỜI NƯỚC NGOÀI DU LỊCH VIỆT NAM

Quyền lợi bảo hiểm

  • Thương tật thân thể hoặc chết do tai nạn
  • Ốm đau hoặc chết không do tai nạn
  • Mất, thiệt hại hành lý và vật dụng riêng mang theo người có thể quy hợp lý cho các nguyên nhân: cháy, nổ, phương tiện chuyên chở bị đâm, va, chìm, lật đổ, rơi
  • Mất nguyên kiện hành lý ký gửi theo chuyến hành lý

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

  • Những người nước ngoài vào Việt Nam du lịch, tham quan, nghỉ mát, thăm bạn bè, dự hội nghị, hội thảo, đại hội, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật, làm việc theo hình thức cá nhận hoặc tập thể đi thành đoàn có tổ chức và chương trình cụ thể đã định trước.

PHẠM VI BẢO HIỂM

  • Thương tật thân thể hoặc chết do tai nạn
  • Ốm đau hoặc chết không do tai nạn
  • Mất, thiệt hại hành lý và vật dụng riêng mang theo người có thể quy hợp lý cho các nguyên nhân: cháy, nổ, phương tiện chuyên chở bị đâm, va, chìm, lật đổ, rơi
  • Mất nguyên kiện hành lý ký gửi theo chuyến hành lý