#

BẢO HIỂM HÀNG HÓA

Phạm vi bảo hiểm

 • Cháy, nổ
 • Tàu thuyền bị chìm, đắm, lật úp
 • Phương tiện vận chuyển trên bộ lật đổ, trật bánh, rơi
 • Phương tiện vận chuyển đâm va với bất cứ vật gì trừ nước
 • Dỡ hàng tại cảng lánh nạn
 • Hy sinh tổn thất chung
 • Ném hàng khỏi tàu
 • Tổn thất chung & chi phí cứu hộ
 • Trách nhiệm đâm va hai bên cùng có lỗi
 • 13. Động đất, núi lửa phun, sét đánh
 • 14. Nước biển, sông, hồ tràn vào nơi chứa hàng
 • 15. Tổn thất toàn bộ kiện hàng rơi khỏi tàu khi xếp dỡ
 • 16. Hàng bị cuốn trôi xuống biển
 • 17.Cướp biển
 • 18. Manh động của thủy thủ đoàn
 • 19. Các rủi ro khác (mất tích, giao thiếu hàng, mất cắp, vỡ, bể hàng…)

Loại trừ

 • Đối tượng bảo hiểm:
 • Bản chất tự nhiên của hàng hóa (ẩn tỳ, nội tỳ);
 • Rò rỉ, hao hụt thông thường của hàng hóa;
 • Đóng gói sai quy cách;
 • Chậm chễ hành trình, mất thị trường
 • Tàu ko có khả năng đi biển;
 • Thiếu thốn tài chính của người vận chuyển.
 • Hành động cố ý của người được bảo hiểm.

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

 • Hàng hóa vận chuyển từ Việt Nam đến các nước trên thế giới
 • Hàng hóa vận chuyển ừ các nước trên thế giới về Việt Nam
Tài Liệu & Biểu Mẫu
Các tài liệu và biểu mẫu cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết.