#

BẢO HIỂM DB CARE

DB care là sản phẩm phát triển bởi công ty bảo hiểm hàng đầu của Hàn Quốc DB và PTI Việt nam

Quyền lợi vượt trội

  • Chi trả chi phí nội trú/ phẫu thuật / Ngoại trú tại Việt Nam và tại Hà Quốc
  • Dịch vụ chăm sóc sức khỏe + Bảo hiểm thương tật 24/7
  • Y tá chăm sóc người Hàn 24/7 từ các bước hướng dẫn trực tiếp các bước tư vấn, thủ tục bồi thường

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

  • Từ 0 ~65 tuổi
  • Áp dụng duy nhất một mức phí BH: $410 / Năm
Tài Liệu & Biểu Mẫu
Các tài liệu và biểu mẫu cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết.