#

TÂN BÌNH AN PHÁT LỘC

Chủ động lập kế hoạch tích lũy ngay hôm nay với giải pháp tài chính linh hoạt. Giúp bạn biến ước mơ thành hiện thực

Quyền lợi vượt trội

Tân bình an phát lộc

  • Đóng phí 5 năm – Bảo vệ 10 năm
  • Đáo hạn cam kết nhận Gốc + Lãi
  • Không may gặp rủi ro, nhận ngay 100 – 200tr + GTTK hợp đồng
  • Lãi suất đầu tư cạnh tranh với lãi suất cam kết 3,5%, lãi suất hiện tại ~6%

THỜI HẠN HỢP ĐỒNG

  • 10 năm hoặc đến năm 60 tuổi

 

THỜI HẠN HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

  • 10 năm hoặc đến năm 60 tuổi

 

HẠN ĐÓNG PHÍ

  • 5 năm

Bộ phận chăm sóc khách hàng

Tài Liệu & Biểu Mẫu
Các tài liệu và biểu mẫu cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết.