#

AN KHANG TÀI LỘC

Giải pháp tài chính giúp đảm bảo tương lai của bản thân và gia đình

Quyền lợi vượt trội

Tích lũy đều đặn,
vững chắc tương lai

 • Khoản tiền thưởng duy trì hợp đồng sau Ngày kỉ niệm năm hợp đồng lần thứ ba và mỗi ba năm sau đó khi Khách hàng đóng phí đầy đủ và liên tục
 • Lãi suất đầu tư hấp dẫn với mức lãi suất cam kết tối thiểu 3%/năm cho Ba năm hợp đồng đầu tiên và 2,5%/năm cho Ba năm hợp đồng tiếp theo và điều chỉnh trong các năm tiếp theo
 • Chi trả 100% Giá trị tài khoản hợp đồng vào Ngày đáo hạn nếu chưa có yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp tử vong, Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn hoặc Bệnh nặng giai đoạn cuối

Bảo vệ chu toàn,
an tâm toàn diện

 • Trường hợp Người được bảo hiểm tử vong hoặc Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, Hanwha Life sẽ chi trả 100% Số tiền bảo hiểm hoặc Giá trị tài khoản hợp đồng
 • Trường hợp Người được bảo hiểm tử vong do Tai nạn, Hanwha Life sẽ chi trả thêm 100% Số tiền bảo hiểm.
 • Trường hợp Người được bảo hiểm mắc Bệnh nặng giai đoạn cuối, Hanwha Life sẽ chi trả 100% Số tiền bảo hiểm hoặc Giá trị tài khoản hợp đồng
 • Khách hàng có thể yêu cầu gia tăng Số tiền bảo hiểm lên đến 200% Số tiền bảo hiểm trong thời gian Hợp đồng còn hiệu lực và kể từ Ngày kỉ niệm Hợp đồng lần thứ 3.

ĐIỀU KIỆN THAM GIA BẢO HIỂM

 • Tuổi tham gia BH: 0~60 tuổi
 • Tuổi đáo hạn HĐ: 100 tuổi
 • Thời hạn HĐ bảo hiểm = Thời hạn đóng phí B

 

THỜI HẠN HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

 • Lựa chọn 1: Thời hạn HĐBH và thời hạn đóng phí BH: 100 tuổi – tuổi tham gia BH
 • Lựa chọn 2: Thời hạn HĐBH và thời hạn đóng phí BH: 20 năm
 • Lựa chọn 3: Thời hạn HĐBH và thời hạn đóng phí BH: 15 năm

Bộ phận chăm sóc khách hàng

Tài Liệu & Biểu Mẫu
Các tài liệu và biểu mẫu cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết.